Evrim Turgut ile Pozitif Gelişim…

” Evrensel enerji, sevgiden yana yüreklere daha berrak akar. Böylece yürek temizlenir, ruh beslenir, pozitif artar, negatifi yakar…” Evrim Turgut

” Kendime yardım edemiyorum, başkalarına ettiğim kadar sorgulamasını şikâyet enerjisine dönüştürmeyin. Çoğunlukla vefasızlıkla karşılansanız bile, enerjisel dönüşlerin hayati gerçeğinde, insani görevinizi kendi geleceğinize umut ekerek yaptınız demektir. Velev ki, değerinizi anlayan da çıkar ve çıkacaktır…”  Evrim Turgut

 İnsan aydınlığa dair bir şeyler yazacaksa, önce satırlara döktüğüne kendi inanmalıdır. Yani bu ruhundan gelen ışığın yansıması ve fikrindeki çatışmanın onayını almış olması demektir. Yoksa ruh yazdığına onay vermemiş, fikir daha kendi kabul etmemiş, öyleyse mısralara yazdığı da tesir etmez. Yazdığını tatbik edemese bile, benliğinde onaylaması da kâfidir. İşte böyle mısralar, gönülden onay bulur…Evrim Turgut

” Şüphe ettim, emin değilim deme, şüphe varsa tavır vardır, anlamışsın demektir; kendi çıkarı için istediğini, senin çıkarın için istemiyorsa, o dost sandığın yürekten geri dur; hem de, henüz vakit varken…” Evrim Turgut

 Umudun pozitif enerjisi, hali hazırdaki şartlar, sosyal çevre ve dünyevi desteklerden daha önemli bir çekim etkisi taşır. Umuda gayret ve çalışmaya devam eden her birey için negatif şartlar pozitife er yada geç mutlaka dönecektir. Yeter ki bu bilinç ve kararlılıkla umudun zafere yakın rotasında yollara çıkalım… Evrim Turgut

” Başarıyı eninde sonunda mutlaka yakalayan en yılmaz avcı, kesinlikle ümittir…” Evrim Turgut

 Niyetlerde samimi davranmanın insanlar üzerindeki tesiri oldukça önemlidir. Yani, niyetin rengi iyiliğe ne kadar meyilliyse, o kişinin huzur verici ikna etkisi de o kadar çoktur. Niyetini gizleyenlerin tesirleri belki sahte maskelerinin ardına bürünüp şatafatlı bir tuhaf cazibeye bürünebilir. Ancak bu kişilerin ikna kabiliyeti huzur vermekten çok, sıkıntılı bir tutsaklığa benzer ve bir süreliğine zaman çalıcı negatif telkinlerdir. Böyle tuzaklara kapılmamak için karşınızdakinin niyetini yansıttığı enerjiyle ölçmek çok yerinde bir içsel hissiyattır… Evrim Turgut

Çalışmaya teşvik sen yapamazsınla olmaz. Sen beceriksizsin denilen bir insanın içsel, beyinsel ve ruhani psikolojik savaşını tahmin bile edemezsiniz. Öyleyse, başarıya teşvik için, karşınızdaki insanın insanlıktan kaynaklanan duygusal yoğunluk ve içsel savaşını her kelimede hesaba katarak, önce küçük teşviklerle yolunu açmalı, ilerledikçe teşvik dozunu akıllıca arttırmalısınız. Bu yöntem her zaman kesinliğini ispatlamış geçerli bir yöntemdir…Evrim Turgut

 İnsanın çevresine verdiği ilk izlenim elbette çok önemlidir, ancak kişilerinde bunu önyargıyla karıştırmaması gerekir. Yani tanıtma ve tanınma iki taraflı bir iletişim halidir. Bu durum insani ve sosyal ilişkiler için önemli bir terazidir… Evrim Turgut

 Rastlamazsınız, tevafuk edersiniz. Yani, size uygun görülenle uygun düşersiniz. İşte bu muazzam çekim kanunu programı gereği, hem düşündüklerimize, hem istediklerimize, hem seçimlerimize hem de ısrarla elde etmek istediklerimize çok dikkat etmemiz gereklidir… Evrim Turgut

 

” Başlangıçlar her zaman mükemmel olmak zorunda değildir, Aksine başlamak, zaman içinde mükemmele doğru yolculuğa çıkmaktır…” Evrim Turgut

” Bir yerde tahribat varsa, elbette tamiratta gerekir. Tahribat karmaşa ve zulme, tamirat barış ve adalete yürür. Tahribat sinsi davranır, çoğu defa maske takar gizlenir. Tamiratsa, cesur davranır, nazik hareket eder, alenidir. Tahribat, iman ve inanca aslen düşman, tamiratsa, iman ve inancın açıkça en yakın dostudur. Fikirsel akıl karıştırmaya meyleden tahribata karşılık, doğrularla akılları hakikate uyandırmak elbette en asli insanlık görevidir…” Evrim Turgut

 ” İyi niyeti elbette tanırsınız efendim, huzur verir öncelikle, ışık sunar, gül kokar, gül… Ancak hoşgeldinle karşılamakta size kalmış, rotayı başka limanlara çizmekte…” Evrim Turgut

Tıpkı gözlerin rengi bir olmadığı gibi, gözyaşlarının rengi de başkadır. Zira neye ağlıyorsan o rengin pınarından akarsın… Evrim Turgut

” İnsanlardan çok şey bekleme ki, düş kırıklığına uğramayasın; zira düş kırıklığı bezginliği, bezginlik tembelliği getirir…” Evrim Turgut

Aşırı teferruat gereksiz oyalar ve şüpheyle kardeştir. Başarı için hedefe odaklan, bırak teferruat gerektiği yerde devreye girsin…Evrim Turgut

Haller önemlidir; dil sussa da hal gizlediğini incelikle yansıtır… Evrim Turgut

Araştırmacı Astrolog, Köşe Yazarı: Evrim Turgut

Yorumlar

yorumlar

Osmanlı ve Doğu Astrolojisini özümseyerek batıyla birleştirdi. 2000 yılından bu yana tecrübe ve bilgilerini seminer, konferans ve söyleşilerde katılımcılarla paylaşıyor. Aynı zamanda meslek edindiği gazeteciliği köşe yazılarıyla sürdürüyor. Bursa medyasının yanı sıra, Elele dergisine kitap ekleri hazırladı. ABD’de yayınlanan, Amerikan Mezun life dergisinde makaleleri yer aldı. Çeşitli tv programlarına konuşmacı olarak katılmayı sürdürüyor…